सरस्वती चालीसा Saraswati Chalisa Lyrics in Hindi

Recommended

Skechers Hindi Lyrics – Badshah, DripReport

Skechers Lyrics in Hindi, sung by Badshah, DripReport. This Skechers song is Hindi Lyrics written by Badshah and composed...

किथे Kithe Hindi Lyrics – Vishal Mishra

Kithe Lyrics in Hindi, sung by Vishal Mishra. Aaj Bhi Song is written by Babbu, music created by...

बेबी यू Baby You Hindi Lyrics – Jassie Gill

Baby You lyrics in Hindi sung by Jassie Gill. This Punjabi song is written by Babbu and music created...
HindiTrackshttps://www.hinditracks.in
Thanks for visiting us. This is a place to get latest Hindi Hit songs lyrics written in Hindi font. Hindi song lyrics displayed here are for educational purpose only. Songs and videos are copyright to their respective owners. Videos are shared from the verified Youtube channels of the song owners. Follow us on Facebook & Twitter @hinditracks.

Saraswati Chalisa aarti lyrics in Hindi.

Aarti title: Shri Saraswati Chalisa

Saraswati Chalisa Hindi Lyrics

॥दोहा॥
जनकजननिपद्मरज, निजमस्तकपरधरि।बन्दौंमातुसरस्वती, बुद्धिबलदेदातारि॥
पूर्णजगतमेंव्याप्ततव, महिमाअमितअनंतु।दुष्जनोंकेपापको, मातुतुहीअबहन्तु॥

जयश्रीसकलबुद्धिबलरासी।जयसर्वज्ञअमरअविनाशी॥
जयजयजयवीणाकरधारी।करतीसदासुहंससवारी॥
रूपचतुर्भुजधारीमाता।सकलविश्वअन्दरविख्याता॥
जगमेंपापबुद्धिजबहोती।तबहीधर्मकीफीकीज्योति॥
तबहीमातुकानिजअवतारी।पापहीनकरतीमहतारी॥
वाल्मीकिजीथेहत्यारा।तवप्रसादजानैसंसारा॥
रामचरितजोरचेबनाई।आदिकविकीपदवीपाई॥
कालिदासजोभयेविख्याता।तेरीकृपादृष्टिसेमाता॥
तुलसीसूरआदिविद्वाना।भयेऔरजोज्ञानीनाना॥
तिन्हनऔररहेउअवलम्बा।केवकृपाआपकीअम्बा॥
करहुकृपासोइमातुभवानी।दुखितदीननिजदासहिजानी॥
पुत्रकरहिंअपराधबहूता।तेहिनधरईचितमाता॥
राखुलाजजननिअबमेरी।विनयकरउंभांतिबहुतेरी॥
मैंअनाथतेरीअवलंबा।कृपाकरउजयजयजगदंबा॥
मधुकैटभजोअतिबलवाना।बाहुयुद्धविष्णुसेठाना॥
समरहजारपाँचमेंघोरा।फिरभीमुखउनसेनहींमोरा॥
मातुसहायकीन्हतेहिकाला।बुद्धिविपरीतभईखलहाला॥
तेहितेमृत्युभईखलकेरी।पुरवहुमातुमनोरथमेरी॥
चंडमुण्डजोथेविख्याता।क्षणमहुसंहारेउनमाता॥
रक्तबीजसेसमरथपापी।सुरमुनिहदयधरासबकाँपी॥
काटेउसिरजिमिकदलीखम्बा।बारबारबिनवउंजगदंबा॥
जगप्रसिद्धजोशुंभनिशुंभा।क्षणमेंबाँधेताहितूअम्बा॥
भरतमातुबुद्धिफेरेऊजाई।रामचन्द्रबनवासकराई॥
एहिविधिरावणवधतूकीन्हा।सुरनरमुनिसबकोसुखदीन्हा॥
कोसमरथतवयशगुनगाना।निगमअनादिअनंतबखाना॥
विष्णुरुद्रजसकहिनमारी।जिनकीहोतुमरक्षाकारी॥
रक्तदन्तिकाऔरशताक्षी।नामअपारहैदानवभक्षी॥
दुर्गमकाजधरापरकीन्हा।दुर्गानामसकलजगलीन्हा॥
दुर्गआदिहरनीतूमाता।कृपाकरहुजबजबसुखदाता॥
नृपकोपितकोमारनचाहे।काननमेंघेरेमृगनाहे॥
सागरमध्यपोतकेभंजे।अतितूफाननहिंकोऊसंगे॥
भूतप्रेतबाधायादुःखमें।होदरिद्रअथवासंकटमें॥
नामजपेमंगलसबहोई।संशयइसमेंकरईनकोई॥
पुत्रहीनजोआतुरभाई।सबैछांड़िपूजेंएहिभाई॥
करैपाठनितयहचालीसा।होयपुत्रसुन्दरगुणईशा॥
धूपादिकनैवेद्यचढ़ावै।संकटरहितअवश्यहोजावै॥
भक्तिमातुकीकरैंहमेशा।निकटनआवैताहिकलेशा॥
बंदीपाठकरेंसतबारा।बंदीपाशदूरहोसारा॥
रामसागरबाँधिहेतुभवानी।कीजैकृपादासनिजजानी॥

॥दोहा॥
मातुसूर्यकान्तितव, अन्धकारममरूप।डूबनसेरक्षाकरहुपरूँनमैंभवकूप॥
बलबुद्धिविद्यादेहुमोहि, सुनहुसरस्वतीमातु।रामसागरअधमकोआश्रयतूहीदेदातु॥

जय सरस्वती माता Jai Saraswati Mata Aarti
Aarti of other God & Goddess
Other Bhakti songs

Trending Now

Skechers Hindi Lyrics – Badshah, DripReport

Skechers Lyrics in Hindi, sung by Badshah, DripReport. This Skechers song is Hindi Lyrics written by Badshah and composed...

किथे Kithe Hindi Lyrics – Vishal Mishra

Kithe Lyrics in Hindi, sung by Vishal Mishra. Aaj Bhi Song is written by Babbu, music created by Vishal Mishra. Starring Vatsal Sheth,...

बेबी यू Baby You Hindi Lyrics – Jassie Gill

Baby You lyrics in Hindi sung by Jassie Gill. This Punjabi song is written by Babbu and music created by Deep Jandu. Music video...

बर्थड़े गिफ़्ट Birthday Gift Hindi Lyrics – Sharry Mann

Kithe Lyrics in Hindi, sung by Sharry Mann. Birthday Gift Punjabi Song is written by Kaptaan and music composed by Mistabaaz. Starring Jasmine Bajwa,...

तेरी गली Teri Gali Hindi Lyrics – Barbie Maan

Teri Gali lyrics in Hindi sung by Barbie Maan. Teri Gali song is written by Guru Randhawa and music created by Vee Music. Music...

More Songs for You